Drammens Brukshundklubb -

Årsmøte

by Cathrine Samuelsen

Styret i DBHK ønsker med dette å varsle at vi vil avholde klubbens årsmøte den 16/2/2022, fra klokka 19-21.
Dersom du som medlem ønsker å melde inn saker til årsmøtet, ber vi om at du sender ditt/dine innspill til post@dbhk.no seinest 15. januar, slik at styret kan se over saken(e)på sitt møte den 19. januar.
Innkalling med sakspapirer og praktiske opplysninger om møtet sendes seinest 1. februar.
Til info er sekretær og nestleder på valg i år, samt at det foretas årlig valg av styremedlemmene fra gruppene, web-ansvarlig, revisor og huskomité.

Vh Hilde Andrea Nysether, sekretær.