Drammens Brukshundklubb -

Årsmøte

Kjære medlem.

Styret i DBHK ønsker med dette å varsle at vi vil avholde klubbens årsmøte den 27/2/2023, fra klokka 18.30-20.00 i Drammen hundepark.

Dersom du som medlem ønsker å melde inn saker til årsmøtet, ber vi om at du sender ditt/dine innspill til post@dbhk.no innen 10. januar, slik at styret kan se over saken(e) på sitt møte den 11. januar. Innkalling med sakspapirer og praktiske opplysninger om møtet sendes seinest 14 dager før møtet.

Til info er kasserer og leder på valg i år, samt at det foretas årlig valg av styremedlemmene fra gruppene, web-ansvarlig, revisor og huskomité.

Vh Hilde Andrea Nysether, sekretær.