Drammens Brukshundklubb -

Agility

Fart – presisjon – glede!

Agility er hinderløp for hund. Kort fortalt går det ut på at fører og hund skal gjennom en hinderbane på kortest mulig tid med minst mulig feil. Agility betyr smidighet/raskhet, og det er en fordel ettersom hunden skal hoppe, krype, svinge, balansere og sno seg gjennom banen. Foran hvert løp settes det opp en ny bane, derfor bør hunden kunne følge føreren, samt høre etter dens anvisninger. Sist, men ikke minst: Ingen fart uten glede, derfor er det viktig at hund og fører har det moro i banen.

NKK sin infoside om agility

Agility i DBHK

I Drammens Brukshundklubb trener og konkurrerer vi i agility på alle nivåer. De senere årene har vi hatt venteliste for å trene agility hos oss, og med virkning fra tredje kvartal 2023 har styret vedtatt å prioritere de som har DBHK som sin primærklubb. Les mer om agilitytrening, prioriteringer mv i DBHK i våre retningslinjer (link nedenfor). Merk at basis for agility i DBHK er våre faste grupper med påmelding pr. kvartal, og at det påløper utgifter til instruktør på gruppene (omfang varierer). Dette kommer i tillegg til DBHKs årlig treningsavgift og medlemskontingent i DBHK og NKK, og ev. kurs.

I tillegg til våre generelle retningslinjer, vil vi hvert kvartal legge ut aktuell tilleggsinformasjon for de som trener agility (f.eks om mulighet for reservasjon for fritrening). For Q4 2023 kommer det ila dagen i eget innlegg.

Dersom du har spørsmål eller du ønsker å vite mer om agility i DBHK, kontakt en av personene i Agility komitéen.

Medlemmene i Agility komitéen er:
Grete Funderud Stillum (leder og ansvarlig for Torsdagsgruppa)
Gunn Toril (Amir Pyrre) (ansvarlig for Onsdagsgruppa)
Nina Breium
Randi Berg Reinertsen
Eva Sundberg (ansvarlig for Tirsdagsgruppa)
Elise Karlsen Bye (ansvarlig for Mandagsgruppa)

Rettningslinjer for trening og konkurranse i DBHK

Agility på andre nettsteder

Treningstips og inspirasjon:

Agilityutstyr, leker, bøker mv

Facebook-sider: