Drammens Brukshundklubb -

Årets agilityhund

DBHK Årets agilityhunder

Hvert år deler vi ut fem utmerkelser for agilityekvipasjer i DBHK:

  • Årets Agilityhund
  • Årets Hopphund
  • Årets Nybegynnerhund i agility
  • Årets Nybegynnerhund i hopp
  • Flints trofé

For å oppnå utmerkelsene, må fører ha betalt treningsavgift for det aktuelle året og ikke ha deltatt i lagkonkurranser for andre klubber, med mindre det blir søkt og innvilget unntak av styret. De som vil være med å kjempe om utmerkelsene må dessuten sender inn poengsum, beregninger og dokumentasjon av resultatene innen den frist Ag.kom setter hvert år (vanligvis i begynnelsen/midten av januar).

Endring av statuttene kan bare godkjennes av Drammens Brukshundklubbs styre.

Årets Agilityhund og Årets Hopphund
– opprettet i 2011 – justerte i 2012 og 2023

DBHK Årets Agilityhund og Årets Hopphund deles ut til den ekvipasje som har høyest poengsum uansett størrelse i hhv. grenene Agility og Hopp. Utregningen gjelder på tvers av klasser, dvs. at ekvipasjen kan sende inn resultater fra ulike klasser i samme sesong.

Vinners navn og årstall skal graveres inn på pokalen, og vinneren får beholde pokalen til året etter. Dersom samme ekvipasje (hund og fører) har høyest poengsum i begge grenene, får de begge utmerkelsene.

Den ekvipasje som vinner pokalen tre ganger, får pokalen til odel og eie.

Det er de seks beste resultatene som teller fra 1/1-31/12 hvert år i offisielle stevner. Gode plasseringer teller i alle klassene, men du får flest poeng for gode feilfrie plasseringer i klasse 3. Se tabellen nedenfor. I tillegg får ekvipasjer i konkurranser med mer enn 35 deltakere 15% ekstrapoeng, forutsatt at man oppnår plassering nr. 1-6. Dersom man får feilpoeng (hinderfeil eller tidsfeil), trekkes det fra oppnådd poengsum i det aktuelle løpet.

Eksempel: Dersom du får 3. plass i klasse 2 med 5 feil og 2 tidsfeil, oppnår du 11 poeng, eller 13,7 poeng dersom det var mer enn 35 deltakere.

Klasse 1 (uten feilpoeng)

1. plass 15 poeng
2. plass 14 poeng
3. plass 13 poeng
4. plass 12 poeng
5. plass 11 poeng
6. plass 10 poeng

Klasse 2 (uten feilpoeng)

1. plass 20 poeng
2. plass 19 poeng
3. plass 18 poeng
4. plass 17 poeng
5. plass 16 poeng
6. plass 15 poeng

Klasse 3 (uten feilpoeng)

1. plass 25 poeng
2. plass 24 poeng
3. plass 23 poeng
4. plass 22 poeng
5. plass 21 poeng
6. plass 20 poeng

Championat:

25 poeng Championat teller som et av de seks resultatene, i tillegg til plassplassering.

Årets Nybegynnerhund i Agility og Hopp
– opprettet i 2023

Fra 2023 deles det ut Årets Nybegynner hund i både Agility og Hopp (to utmerkelser).

Poengberegning er den samme som Årets Agility og Hopp hund hvor de seks beste resultatene fra offisielle stevner i perioden 1/1-31/12 hvert år teller, men slik at utmerkelsen kun kan tildeles hunder som debuterte det aktuelle året eller i oktober året før. Dersom hunden bare debuterer i en gren, for eksempel hopp, anses hunden som debutert.

Hunden kan rykke opp i løpet av året, og melde inn resultater fra flere klasser, så sant den oppfyller kriteriet for debuttidspunkt.

Samme hund bare kan bare vinne Årets Nybegynner hund en gang.

***********************************


Årets hopphund 2022
Gunn Toril Kværnstuen og SobiaÅrets agilityhund 2022
Maiken Grønvold og Lace


Årets agilityhund og årets hopphund 2021

Grete F. Stillum og Nicci

Årets agilityhund, årets hopphund og vinner av Flint trofè 2020

Grete F. Stillum og Nicci


Årets agilityhund 2019

Grete F. Stillum og Nicci


Årets hopphund 2019

Grete F. Stillum m/Nicci

Årets agilityhund 2018

Vibecke Vendelbo Stenseth m/Flint

Årets hopphund 2018

Vibecke Vendelbo Stenseth m/Flint

Årets agilityhund 2017

Gunn Toril m/Amir

Årets hopphund 2017

Vibecke Vendelbo Stenseth m/Flint

Årets agilityhund 2016 og årets hopphund 2016

Vibecke Vendelbo Stenseth m/Flint

Årets agilityhund 2015 og årets hopphund 2015

Vibecke Vendelbo Stenseth m/Flint

Årets agilityhund 2014 og årets hopphund 2014

Grete Stillum m/Caisa

Årets agilityhund 2013

Grete Stillum m/Caisa

Årets hopphund 2013

Berit Alstad m/Billy

Årets agilityhund 2012 og årets hopphund 2012

Frøydis Løken m/Jojo

Årets agilityhund 2015

Grete Stillum m/Caisa