Drammens Brukshundklubb -

Årets agilityhund

DBHK Årets Agilityhund og Årets Hopphund

– opprettet i 2011 – justerte kriterier fra 2012

DBHK Årets Agilityhund og Årets Hopphund deles ut til den ekvipasje som har høyest poengsum uansett størrelse liten, mellom eller stor i hhv. grenene Agility og Hopp. Dersom samme ekvipasje har høyest poengsum i begge grenene, får denne begge utmerkelsene.

Det er de seks beste resultatene som teller fra 1/1-31/12 hvert år i offisielle stevner. Gode plasseringer teller i alle klassene, men du får flest poeng for gode feilfrie plasseringer i klasse 3. Se tabellen nedenfor. I tillegg får ekvipasjer i konkurranser med mer enn 35 deltakere 15% ekstrapoeng, forutsatt at man oppnår plassering nr. 1-6. Dersom man får feilpoeng (hinderfeil eller tidsfeil), trekkes det fra oppnådd poengsum i det aktuelle løpet.

Eksempel: Dersom du får 3. plass i klasse II med 5 feil og 2 tidsfeil, oppnår du 11 poeng, eller 13,7 poeng dersom det var mer enn 35 deltakere.

Klasse I (uten feilpoeng)

 • 1. plass 15 poeng
 • 2. plass 14 poeng
 • 3. plass 13 poeng
 • 4. plass 12 poeng
 • 5. plass 11 poeng
 • 6. plass 10 poeng

Klasse II (uten feilpoeng)

 • 1. plass 20 poeng
 • 2. plass 19 poeng
 • 3. plass 18 poeng
 • 4. plass 17 poeng
 • 5. plass 16 poeng
 • 6. plass 15 poeng

Klasse III (uten feilpoeng)

 • 1. plass 25 poeng
 • 2. plass 24 poeng
 • 3. plass 23 poeng
 • 4. plass 22 poeng
 • 5. plass 21 poeng
 • 6. plass 20 poeng

Championat:

 • 25 poeng
 • Championat teller som et av de seks resultatene, i tillegg til plassplassering. For championat gjøres det ikke fradrag for feil.

Utregningen gjelder på tvers av klasser, dvs ekvipasjen kan sende inn resultater fra ulike klasser i samme sesong.
Kopi av kritikkskjema/dommerprotokoll el sendes inn sammen med resultatoversikten.

Pokalen må vinnes 3 ganger av samme ekvipasje for å erobres til odel og eie. Vinneren får beholde pokalen til året etter. Vinners navn og årstall skal graveres inn på pokalen.

Endring av statuttene kan bare godkjennes av Drammens Brukshundklubb’s styre. Justert av styret 16.januar 2013. Agilityekvipasjene i klubben kjemper også om Flints trofé (fra 1999) og kjempet tidligere om Wicos trofé (1996-2018). Wicos trofé ble i 2018 vunnet av Vibecke Vendelbo Stenseth med Flint.

Årets agilityhund og årets hopphund 2021

Grete F. Stillum og Nicci

Årets agilityhund, årets hopphund og vinner av Flint trofè 2020

Grete F. Stillum og Nicci


Årets agilityhund 2019

Grete F. Stillum og Nicci


Årets hopphund 2019

Grete F. Stillum m/Nicci

Årets agilityhund 2018

Vibecke Vendelbo Stenseth m/Flint

Årets hopphund 2018

Vibecke Vendelbo Stenseth m/Flint

Årets agilityhund 2017

Gunn Toril m/Amir

Årets hopphund 2017

Vibecke Vendelbo Stenseth m/Flint

Årets agilityhund 2016 og årets hopphund 2016

Vibecke Vendelbo Stenseth m/Flint

Årets agilityhund 2015 og årets hopphund 2015

Vibecke Vendelbo Stenseth m/Flint

Årets agilityhund 2014 og årets hopphund 2014

Grete Stillum m/Caisa

Årets agilityhund 2013

Grete Stillum m/Caisa

Årets hopphund 2013

Berit Alstad m/Billy

Årets agilityhund 2012 og årets hopphund 2012

Frøydis Løken m/Jojo

Årets agilityhund 2015

Grete Stillum m/Caisa