Drammens Brukshundklubb -

Treningstider for agility

Treningstider og treningsgrupper for agility

Organiserte treningsgrupper: Ytterkollen og Drivhuset

Vi har organiserte treningsgrupper på ulike nivåer hver mandag, onsdag og torsdag kveld, delvis med instruktør. På tirsdag er det to treningsgrupper uten instruktør (egentrening).

Fritrening Ytterkollen (april-oktober)

På dagtid (før kl 17.30), fredager og i helgene er det fritrening, med mindre det er kurs eller andre organiserte aktiviteter. Ytterkollen Vel bruker selv stedet til St.hans feiring og Mariskomars, og da er det ikke mulighet for trening.

Fritrening Drivhuset (oktober-mars)

Det er fritrening på mandager kl 12-17, tirsdag kl 12-13.30, onsdag kl 12-15, torsdag 12-16, fredag kl 12-22 og lør/søndag kl 10-20, med mindre det er kurs, reservert eller andre organiserte aktiviteter. Sjekk kalenderen (egen fane). Tidene i romjulen kan avvike. Alle biler må være kjørt senest kl 22.30 på hverdager og senest kl 20.30 på lørdag/søndag.

Ytterkollen

Adressen er Drammensveien 175, Mjøndalen

Veibeskrivelse:

Fra Mjøndalen kjører du over grustaket, så over jernbanen, og deretter tar du av andre grusveil til venstre ca 400 meter etter jernbanen. (Den kommer litt brått på rett etter et lite rødt hus på høyre side). Grusveien har bom, og ender ved elva og en grus/gress bane. Kommer du til en bussholdeplass på høyre side eller Ytterkollen Grendehus på venstre side har du kjørt for langt.

Fra Drammen kjører du langs elva på Drammensveien over rundkjøringen etter Gulskogenbrua, forbi SIF-huset og videre utover mot Mjøndalen. Rett etter at 70-sonen starter kommer det bussholdeplass og en sving, og en så den avkjøringen du skal ta på høyre side ned en grusvei (rett før et lite rødt hus på venstre side). Dersom du kommer til jernbanen, har du kjørt for lagt.

Drivhuset

Adressen til hallen er: Husebygata 3, 3014 Lier

Ta til venstre før dere kommer inn på gårdsplassen og kjør i bakkant av driftsbygning og låve.

Treningsregler og tider for Drivhuset for 2021-2022 sesongen

Drivhuset i Lier er for agilitytrening, og forutsetter betalt treningsavgift og at du trener på en av de faste gruppene hver uke, ev. etter særlig avklaring med agilitykomitéen.

All bilkjøring skal foregå i sakte fart (maks 15 km), og bak driftsbygning og låven (ikke over gårdsplassen). Dette er både av hensyn til de som bor på gården og mulighet for å møte en løs gårdshund (det går ofte en kooikere løs). Når du tar av veien til venstre ned til gården etter jernbanebrua, så kjører du langs en rød driftsbygning og videre rundt bak låven til du ser drivhuset. Det er strengt forbudt å kjøre over gårdsplass.

Parkering skal skje på grusen og asfalten før og ved siden av drivhuset. Vi kan bruke hele grusplassen, og ved behov parkere flere i bredden. Parker ikke på veien slik at vi hindrer kjøring til låven, konteinerne ved/rett etter låven eller til jordene. (Muligheten for å kjøre til jordene er viktigst på dagtid.) Parker heller ikke bak det grå uthuset (hvor vi tidligere har parkert) eller på plenen! Det kommer til å bli satt opp kameraovervåkning på gårdsplassen og ved låven.

Treningstidene i drivhuset er:

  • Hverdager kl 12:00-22:00
  • Lørdag og søndag kl 10:00-20:00

NB: Alle biler må være kjørt senest kl 22:30 på hverdager og senest kl 20.30 på lørdag/søndag.

Ag.kom vil annonserer når det er faste grupper, fritrening og kurs, samt ev. mulighet og regler for reservasjon for fritrening mv.

Inntil videre er det fritrening til følgende tider (slutt ½ time før gruppetrening starter):

  • Mandag kl 12-17
  • Tirsdag kl 12-13.30
  • Onsdag kl 12-15
  • Torsdag kl 12-16
  • Fredag kl 12-22
  • Lørdag kl 10-20 (dersom det ikke er kurs ol)
  • Søndag kl 10-20 (dersom det ikke er kurs ol)

Det vil ikke være trening julaften og første juledag. Treningstidene de andre dagene i romjulen/nyttårshelgen er som lørdag og søndager.

Det er tillatt å ha med en eller to gjester på fritrening et par ganger pr. sesong, forutsatt at det forhåndsvarsles til en i Ag.kom og at det betales kr 200 pr. gjest pr. gang (VIPPS #91346 – Drammens Brukshundklubb). 

Hundene luftes/varmes opp på veien nede ved elven og bak låven/driftsbygningen (ikke på gårdsplassen). Vi plukker alltid opp etter hundene. Det er søppelkasse ved inngangsdøren til hallen.

Vi har alltid hundene i bånd utenfor drivhuset. Vi begrenser bjeffing så godt det lar seg gjøre. Dette gjelder særlig ute. Hunder som ikke trener, skal være i bur inne (forutsatt at de ikke forstyrrer de som trener) eller i bilen. Dersom hunden bjeffer mye i bilen, skal bildørene være lukket. Det er særlig viktig når folk sitter ute på gården. Alle tisper med løpetid, må bruke tispetruse i Drivhuset så lenge de blør (ev. la være å trene). Det gjelder all trening både på grupper og fri/egentrening.

Vi rydder alle hindre etter trening, med mindre vi har avtalt med de som kommer etter at de kan stå. Husk å sette opp igjen alle felthindrene etter at du ev. har senket de for din trening. Balansebommen og møne skal stå på hver sin side av Drivhuset ca 1 meter fra veggen, slik at det er mulig å trene alene og det ikke drypper vann på dem.

Drivhuset skal være låst og lyset slukket når vi ikke trener. Nøkkelen ligger i et låst kodeskap. Den siste som forlater Drivhuset er ansvarlig for å låse og lukke. Dette er svært viktig! Koden skal ikke gis ut til andre enn de i ag.gruppen, og koden skal ikke formidles via Facebookgrupper el.

Når det blir kaldt (jevnlig under null grader inne) kommer vi til å ta i bruk varmeovnene i Drivhuset, basert på et temperaturstyringssystem som kan regulerer temperaturen basert på temperatur og tider. Ingen som trener skal røre varmeanlegget eller temperaturstyringssystemet. Dersom det er kaldere enn null grader inne, si fra på FB gruppen til DBHK Agility – så vil en i Ag.kom se nærmere på det sammen med utleier.

Utleier kommer til å lese av hvor mye strøm som brukes i Drivhuset en gang pr. måned, og meddele dette til oss. Dersom strømutgiftene blir høyere enn budsjettert, vil Ag.kom vurdere tiltak. 

Vi har et toalett på den andre siden av drivhuset med lys. Det skal stå på litt varme når det er kaldt for vedlikehold. Hold det rent og pent, og bruk svaberen for å fjerne vann på gulvet når det har regnet.

Det er ikke lov å røyke inne i hallen. Trekk også bort fra inngangspartiet dersom du skal røyke, og vis hensyn. De som røyker må ordne sinkbøtte til sneiper eller ta med sneipene hjem.

Spørsmål mv. stilles primært til den i Ag.kom som er ansvarlig for gruppen du trener på.

Se også Retningslinjer for ag trening og konkurranser i DBHK

Fritrening – Treningskalender – Reservere tid for agilitytrening

Alle som trener agility på de faste gruppene på mandag, onsdag eller torsdag, har mulighet for fritrening når det ikke er gruppetrening, kurs eller annet opplegg.

Det er mulig å reservere tid for fritrening. Dette gjøres i så fall i Treningskalenderen! Det er også mulig å fritrene uten å reservere, dersom ikke noen andre har reservert. Sjekk uansett Treningskalenderen før du drar. Fritrening kan først reserveres etter kl 19 søndag uken før, og må legges inn senest to timer før du kommer. Det regnes ikke som reservasjon dersom du bare skriver på DBHK Agility FB. Tid for gruppetreningene vises ikke i kalenderen.

Alle får mulighet til å reservere 1 ½ time pr. uke pr. hund som trener agility. Dersom du trener sammen med en annen person med en hund, får disse mulighet til å reservere til sammen 3 timer. Dersom du trener sammen med to eller flere personer og dere har tre eller flere hunder, får disse mulighet til å reservere til sammen 4 timer (uavhengig av antall hunder). Husk å reservere fornuftig, dvs. start kl 10 eller kl 12, og ikke la det være en åpen 1/2 time eller time midt i.
Dersom drivhuset ikke er reservert, er det åpent for alle å fritrene. Men vi oppfordrer til å vise hensyn dersom det allerede er noe der når du kommer.
Ag.kom håper at dette fungerer slik at mange får trent bra på fritreningstidene, og at vi alle er inkluderende.
 
Praktisk:
Treningskalender for Agility finnes i linken, men før du kan legge inn, må jeg først gi deg rettigheter i kalenderen via PC. Det gjør jeg løpende til alle som oppgir sin gmailadresse i kommentarfeltet under. Dersom du ikke har gmailadressen, må du opprette en – hvilket er gratis. (Dere jeg la inn i fjor, skal fortsatt ha tilgang.)
Når du skal reservere, skriver du klokkeslett du reserverer og navn på hvem som skal trene på rett dag og tidspunkt! Husk også å legge inn i riktig kalender – og ikke din private Google kalender eller andre kalendre du har tilgang til.
Planen er også at Kalenderen skal være oppdatert med de tidspunkter hvor det er planlagt kurs/felles opplegg i Drivhuset.
 
Tidene for fritrening 14.10-23.12.2021:
Mandag kl 12-17
Tirsdag kl 12-13.30
Onsdag kl 12-15
Torsdag kl 12-16
Fredag kl 12-22
Lørdag kl 10-20
Søndag kl 10-20

NB: Ingen trening etter oppsatt tid, bare rydding, og alle må ha kjørt senest kl 22:30 på hverdager og kl 20:30 i helgene.

Priser og betaling

Treningsavgiften sendes ut på mail.
Ta kontakt på mail for å melde deg inn og motta faktura.

Dersom man trener med 2 hunder, så er treningsavgiften på kr. 3400,-, dvs kr. 500,- for hund nr 2.