Drammens Brukshundklubb -

Bruks

Informasjonen er hentet fra NBF’s brosjyre

Det konkurreres i tre forskjellige grener i brukshundsport: Spor, Rundering og Rapport.  Alle tre grener er delt inn i fire klasser, der klasse D er laveste klasse, deretter følger klasse C, B og A. Man rykker oppover i klassene ved å oppnå en viss poengsum.

Hver klasse består av to deler: En lydighetsdel som er lik for alle grener, og spesialøvelsene som varierer fra gren til gren.

Samtlige klasser har felt i alle grener. I klasse A kan det deles ut brukscertifikat slik at hunden kan få Brukschampionat. Det arrangeres også Norgesmesterskap og NordiskMesterskap i kl. A. Det er utarbeidet eget regelverk for brukshundprøver som kan bestilles fra Norsk Brukshundsports Forbund (NBF).

Hunden må være 1 år for å starte, og det er krav om bestått karaktertest eller lignende.

Lydighet

En lydig hund gjør samarbeidet mellom hund og fører enklere og hyggeligere. Lydighetsøvelser er en stor del av brukshundprøver, og teller nesten like mye på totalsummen som spesialdelen. Øvelsene er ikke ulike de det konkurreres i på ordinære lydighetsprøver, selv om noen øvelser er annerledes.

Spor

Å følge spor er helt naturlig for hunden. Når vi trener og konkurrerer i spor ønsker vi at hunden skal finne og følge et menneskespor gjennom varierende terreng og ulike retninger. Den skal kunne løse selvstendig eventuelle problemer underveis og markere utlagte gjenstander (pinner). I laveste klasse (D) legger fører selv ut sporet. I de øvrige klassene er sporoppgaven ukjent for fører. Det er antallet pinner som hund og fører har med seg tilbake som er grunnlaget for poeng beregningen. Den siste pinnen må finnes for å få bestått. Alder, lengde på sporet og søketid avhenger av hvilken klasse man starter i.

Rundering

Rundering er en søksøvelse som går ut på at hunden skal finne mennesker i skogen. I konkurranse går hundefører i midten (midtlinja) av et ca. 100m bredt område og sender hunden ca. 50m ut i terrenget på hver side for å søke etter mennesker (figuranter). Hunden skal bruke nesen for å finne figurantene og ved hjelp av halsgiving eller et bringkobbel fortelle hundefører at den har funnet en figurant. Det er antall figuranter funnet og hundens innsatsvilje og evne til samarbeid som gir grunnlaget for poengberegningen. Antall figuranter, lengde og søketid på runderingsløypa avhenger av hvilken klasse man starter i.

Rapport

Rapport er en øvelse hvor man sender hunden mellom to hundeførere. Begge førerne går sammen med hunden til et bestemt sted i skogen (stasjon A), derfra tar den ene føreren med seg hunden og går videre til neste sted (stasjon B). Hunden sendes fra stasjon B tilbake til føreren på stasjon A. Når hunden har ankommet stasjon A og fått litt hvile, sendes den til føreren på stasjon B. Etter hvert som man kommer oppover i klassene forflytter fører på stasjon B seg videre innover i skogen, til stasjon C og stasjon D. Hunden sendes tilbake til stasjon A mellom hver forflytning.

I klasse A springer hunden totalt 6100 m (1100+1500+1500+2000). Rapport er en øvelse som kan engasjere flere familiemedlemmer og er fin som kondisjonstrening i hverdagen. I de senere årene er det i Norge ikke blitt avholdt konkurranser i denne øvelsen. I Sverige er dette en relativt stor gren innen bruskhundsporten og det er fullt mulig for oss nordmenn å konkurrere i rapport i Sverige.

Felt

Felt er en søksøvelse som går ut på at hunden skal finne gjenstander i skogen. I konkurranse er feltet et oppmerket, over-tråkket område på 20×50 (D-C) eller 50x50m B-A). Det er lagt ut 4 gjenstander i klasse A og 6 gjenstander i klasse B (hanske, lommebok el.) Man har 5 minutter på å finne 4 gjenstander. Hundefører sender hunden på søk etter gjenstander fra den ene ytterkanten av feltet. Når hunden finner en gjenstand skal den bringe (apportere) den inn til hundefører. Feltsøk er en fin mental aktivitet i hverdagen!