Ordinært årsmøte vil bli holdt på klubbhuset på Konnerud

torsdag 15. februar kl. 19.00

 

I henhold til NKK's lover skal årsmøtet behandle følgende:

 1. Valg av ordstyrer
 2. Godkjenning av innkallingen
 3. Godkjenning av sakslisten
 4. Valg av referent
 5. Valg av 2 personer til å skrive protokoll
 6. Årsberetninger
 7. Godkjenning av ny lovmal, påkrevd av NKK
 8. Innkomne forslag
 9. Godkjenning av regnskap 2017
 10. Godkjenning av budsjett 2018
 11. Valg

 

Vi minner om at all organisert trening er innstilt denne dagen.

Vel møtt!

Hilsen Styret