ÅRETS AGILITYHUND 2015

ÅTETS HOPPHUND 2015

Vibecke Vendelbo Stenseth

 

ÅRETS AGILITYHUND 2014
ÅRETS HOPPHUND 2014
Grete Stillum m/Caisa

NM14 vinner idividuelt liten


ÅRETS AGILITYHUND 2013
Grete Stillum m/Caisa

ÅRETS HOPPHUND 2013
Berit Alstad m/Billy

13 aarets hund


ÅRETS AGILITYHUND og ÅRETS HOPPHUND 2012

Frøydis Løken m/Jojo

jojo aarets hopp og aghund 2012


ÅRETS AGILITYHUND 2011
Grete Stillum m/Caisa

caisa championhopp


DBHK Årets Agilityhund og Årets Hopphund
 - opprettet i 2011 - justerte kriterier fra 2012

DBHK Årets Agilityhund og Årets Hopphund deles ut til den ekvipasje som har høyest poengsum uansett størrelse liten, mellom eller stor i hhv. grenene Agility og Hopp. Dersom samme ekvipasje har høyest poengsum i begge grenene, får denne begge utmerkelsene.

Det er de seks beste resultatene som teller fra 1/1-31/12 hvert år i offisielle stevner.
Gode plasseringer teller i alle klassene, men du får flest poeng for gode feilfrie plasseringer i klasse 3. Se tabellen nedenfor. I tillegg får ekvipasjer i konkurranser med mer enn 35 deltakere 15% ekstrapoeng, forutsatt at man oppnår plassering nr. 1-6. Dersom man får feilpoeng (hinderfeil eller tidsfeil), trekkes det fra oppnådd poengsum i det aktuelle løpet.

Eksempel: Dersom du får 3. plass i klasse II med 5 feil og 2 tidsfeil, oppnår du 11 poeng, eller 13,7 poeng dersom det var mer enn 35 deltakere.

 

Klasse I Klasse II Klasse III Championat
(uten feilpoeng):
1. plass 15 poeng
2. plass 14 poeng
3. plass 13 poeng
4. plass 12 poeng
5. plass 11 poeng
6. plass 10 poeng
(uten feilpoeng):
1. plass 20 poeng
2. plass 19 poeng
3. plass 18 poeng
4. plass 17 poeng
5. plass 16 poeng
6. plass 15 poeng
(uten feilpoeng):
1. plass 25 poeng
2. plass 24 poeng
3. plass 23 poeng
4. plass 22 poeng
5. plass 21 poeng
6. plass 20 poeng

Championat: 25 poeng

Championat teller som et av de seks resultatene, i tillegg til plassplassering.
For championat gjøres det ikke fradrag for feilpoeng.

 

 

Utregningen gjelder på tvers av klasser, dvs ekvipasjen kan sende inn resultater fra ulike klasser i samme sesong.
Kopi av kritikkskjema/dommerprotokoll sendes inn sammen med resultatoversikten.

Pokalen må vinnes 3 ganger av samme ekvipasje for å erobres til odel og eie.
Vinneren får utdelt pokalen på DBHK's julemøte, og får beholde den inntil neste år.
Vinners navn og årstall skal graveres inn på pokalen.

Endring av statuttene kan bare godkjennes av Drammens Brukshundklubb's styre.
Justert av styret 16.januar 2013.
Agilityekvipasjene i klubben kjemper også om Wicos trofé som ble første gang satt opp i 1996.