Drammens Brukshundklubb -

Styret med kontaktinfo

Kontakt styret på epost: post@dbhk.no


Jeanette Espegren Dutta
Styreleder
perlegarden@hotmail.com
993 24 770


Kjersti Johansen
Nestleder, Huskomité
kjerstijohansen66@gmail.com
993 90 62

Trine Lise Norup
Sekretær
post@dbhk.no

Synøve Johannessen
Kasserer
dbhk.regnskap@gmail.com
416 70 311

Ina Wold Eriksen
Styremedlem lydighet og rally
dbhk.rally@gmail.com
951 77 786

 Linda Tretvik
Styremedlem bruks
dbhk.bruks@gmail.com
464 16 620

Grete Funderud Stillum
Styremedlem agility
gretefu@online.no
990 90 710

Petter Gundersen
Valgkomité LP

Berit Alstad
Valgkomité agility

Anette Buttingrud
Valgkomité bruks

Anne Rese
Revisor

Anne-Bett Bowitz Haug
Vararevisor

Marthe Øynes
Webansvarlig
dbhk.web@gmail.com