Drammens Brukshundklubb -

Styret med kontaktinfo

Kontakt styret på epost: post@dbhk.no
Jeanette Espegren Dutta
Styreleder
perlegarden@hotmail.com
Kjersti Johansen
Nestleder, Huskomité
kjerstijohansen66@gmail.com
Synøve Johannessen
Kasserer
dbhk.regnskap@gmail.com
Bente Lyngaas
Styremedlem lydighet og rally
dbhk.rally@gmail.com
Merete Simensen
Styremedlem bruks
dbhk.bruks@gmail.com
Grete Funderud Stillum
Styremedlem agility
gretefu@online.no


Petter Gundersen
Valgkomité LP

Berit Alstad
Valgkomité agility

Anette Buttingrud
Valgkomité bruks

Anne Rese
Revisor

Anne-Bett Bowitz Haug
Vararevisor

Cathrine Kirkebø Samuelsen
Webansvarlig
dbhk.web@gmail.com